Des de la constitució de Meroil, s’han produït un nombre limitat de relleus en el Consell d’Administració de la societat. Tots els seus membres són persones estretament vinculades al món energètic, i per tant bons coneixedors del particular entramat d’aquesta indústria.